iekš Kultūra / 2014. gada 1. oktobris

Labas idejas pašas par sevi nav nekas, spēks ir cilvēkos!

1

Paldies ziedotājiem, kuri ar savu artavu piedalās Baumaņu Kārļa skolas senās klētiņas restaurācijā. Klētiņa būs, bet līdz tam vēl tāls ceļš ejams! Šobrīd esam ēku iekonservējuši, lai nākotnē piesaistītu finansējumu projektu konkursos un senatnīgā ēka atdzimtu. Klētiņai būs 2 telpas lejas stāvā un augšstāvs.

Izmantošanas ideju varianti:

 • Iekārtot “zaļo klasi”;
 • Saieta istaba “Pie saimes galda”;
 • Senu fotogrāfiju izstāde;
 • Papildinājums skolas muzejam – lielāku priekšmetu ekspozīcija;

Par izmantošanu gaidām tieši tavu ieteikto ideju uz e-pastu: vilkenes_ps@limbazi.lv

Ja vēlies piedalīties klētiņas atjaunošanā un atstāt savu autogrāfu vēsturei, piedalies ar iespējamu ziedojumu.

 • Ziedojuma konts: LV57UNLA0050015175475
 • Saņēmējs: Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, LV 4001, ar norādi – Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolai.
 • Nod. maks. reģ. Nr. 90009114631, AS SEB banka, kods UNLALV2X, norādot ziedojuma mērķi un ziedojuma saņēmēju.
 • Ziedojuma mērķis: Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas senās klēts atjaunošanai
 • Ziedojuma saņēmējs: Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola

(Kārlis Rozenbergs)
Esmu Optimistu kluba tehniskais urķis. Brīvo laiku aizpildu ķimerējoties ar mājaslapu veidošanu vai skraidot riņķī ar videokameru. Mans blogs - drinkits.optimisti.lv

Diskusijas (1)Palasi, ko citi domā par šo rakstu!

 1. Ģirts04/10, plkst. 11:23

  Noteikti Zaļo klasi, kur praktiski darboties

Komentē rakstu!