iekš Sākums / 2018. gada 3. jūnijs

Foto: Brauciet! Nenožēlosiet!

0

Brauciet pa mūsu pieveikto maršrutu uz Blomi, pavisam 23 km. Vienīgās grūtības sagādāja grantētie ceļi “veļas dēļa” stāvoklī. Blomē var apskatīt akmens krāvuma tiltu, avotu, kas iztek zem liepas, dižozolus, dižliepas.

(Ģirts Rozenbergs)
Viļķenes sporta metodiķis ,skolotājs, treneris - 3 vienā

Komentē rakstu!