iekš Kultūra, Sākums, Sports / 2018. gada 27. maijs

Velo izbrauciens

0

Aizritējis laicīņš kopš pēdējā velobrauciena uz Ķirbižiem un Vitrupi, tādēļ aicinu atkal “zirgos”! Šis acīmredzot būs pēdējais aplis, ko iespējams izbraukt no Viļķenes- dosimies uz Blomes muižas parku, kur atcerēsimies, aplūkosim un fotogrāfēsimies, tālāk uz Ķimsi (bijušais tilts, Vitrupe) un atpakaļ caur Rūstužiem uz Viļķeni. Maršruta garums 20,6 km.
Izbraukšana sestdien, 2. jūnijā, 10.00 no Viļķenes kultūras nama. Lūdzu ķiveres un satiksmes kustībai atbilstošus velosipēdus.

iekš Attēlu galerija, Kultūra, Sākums / 2017. gada 3. jūnijs

Foto: Muzeju nakts Viļķenē 2017.

0

20.maijā Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas muzejs aicināja uz muzeju nakts pasākumu, kas bija veltīts padomju saimniecības “Viļķene” darbībai. Pasākumu apmeklēja kupls skaits viļķeniešu un Viļķenes viesu. Tajā satikās bijušie sovhoznieki, kuri dalījās ar interesantiem atmiņu stāstiem, bija skatāma muzeja ekspozīcija un krimplēnu tērpi. Apmeklētāji tika vizināti ar padomju laika spēkratiem un baudīja bufetes labumus.

iekš Kultūra, Sākums / 2017. gada 18. marts

Tikšanās ar novada vadību

0

Lai Limbažu novada iedzīvotājus informētu par aktualitātēm novadā, paveiktajiem, uzsāktajiem un plānotajiem projektiem, kā arī atbildētu uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, Limbažu novada pašvaldības Domes vadība, kā ik gadu, aicina iedzīvotājus uz tikšanos!

Viļķenes pagastā ļaudis tiek aicināti 4. aprīlī:

  • 16.00 Vitrupē, Vitrupes bibliotēkā,
  • 17.30 Viļķenē, Viļķenes kultūras namā