Par mums

Biedrība “Optimistu klubs”

Lai šo jauniešu iniciatīva būtu koordinētāka un rastu iespējas piesaistīt papildus finansējumu 2010. gada 21.februārī tika pieņemts lēmums par Limbažu novada Viļķenes pagasta jauniešu biedrības “Optimistu klubs” dibināšanu. Par biedrības mērķiem tika noteikts:

  • radīt un pilnveidot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Viļķenes pagastā;
  • popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu;
  • stimulēt un organizēt kultūras, vides, izglītības, sporta un tūrisma pasākumus;
  • izveidot un uzturēt Viļķenes pagasta jauniešu interneta mājas lapu un sniegt tajā informāciju par aktuālajiem notikumiem pagasta dzīvē;
  • papildināt un atjaunot Viļķenes sporta halles inventāru;
  • iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā;
  • piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu realizēšanai.
Trenažieru zāle

Trenažieru zāle

Gada laikā biedrībai ļoti strauji izdevies attīstīties un īstenot vairākus projektus. Ievērojamākais no tiem ir trenažieru zāles ierīkošana Viļķenes pamatskolas vecajā sporta zālē. Zālē uzstādīti vairāk kā 17 profesionālie trenažieri. To iegādei Op­ti­mis­tu klubs biedrības Jūrkan­te iz­slu­dinātajā Eiro­pas Lauk­saim­niecības fon­da lau­ku attīstībai pro­jek­tu kon­kursā pasāku­mam Lau­ku eko­no­mi­kas dažādošana un dzīves kva­litātes vei­cināšana vietējo attīstības stratēģiju īste­nošanas te­ri­to­rijā ie­gu­va Ls 12 782,76 (ar 10% pašvaldības līdzfi­nansēju­mu).

2011.gada sākumā biedrība pārņēma savā īpašumā Viļķenes neformālās jauniešu apvienības Ripclan.lv interneta mājaslapu – tā ieguvusi jaunus vaibstus un nosaukumu. Mājaslapā www.optimisti.lv atrodama visa veida aktuālā informācija, kas saistīta ar Viļķenes pagasta dzīvi. Tiek atspoguļoti jaunākie sporta, kultūras un citi notikumi. Tie tiek atainoti foto un video kadros.

Tablo un 24 sekunžu bloks

2011.gada maijā pēc biedrības „Optimistu klubs” un Viļķenes pagasta pārvaldes vadītāja Ilmāra Dzeņa iniciatīvas, piedaloties biedrības pārstāvim Jānim Rozenbergam kā projekta rakstītājam, Limbažu novada pašvaldība ar Eiro­pas Lauk­saim­niecības fon­da lau­ku attīstībai (ELFLA) finansiālo atbalstu realizējusi projektu „Viļķenes sporta halles inventāra papildināšana”. Projekta īstenošanas rezultātā Viļķenes sporta hallē ir uzstādīts elektroniskais rezultātu tablo, kas aprīkots ar 24 sekunžu blokiem. Projekta ietvaros vēl ir iegādātas basketbola bumbas, saliekami bumbu rati, basketbola grozu tīkliņi, aerobikas paklāji, augstlēkšanas statīvi, zāles barjeras u.c. sporta inventārs.

Daļa no iegādātās tehnikas

2011.gada novembrī „Optimistu klubs” par Ls 2651,50 iegādājās foto, video un datora tehniku projektā „Viļķenes pagasta multimediju arhīvs internetā un failos”. Viļķenieši atbalstu guva biedrības „Jūrkan­te” iz­slu­dinātajā Eiro­pas Lauk­saim­niecības fon­da lau­ku attīstībai pro­jek­tu kon­kursā pasāku­mam Lau­ku eko­no­mi­kas dažādošana un dzīves kva­litātes vei­cināšana vietējo attīstības stratēģiju īste­nošanas te­ri­to­rijā. Līdzfinansējumu 11% apmērā nodrošināja Limbažu novada pašvaldība. Iegādātā foto un video tehnika jau šobrīd tiek izmantota Viļķenes pagasta kultūras, sporta un citu pasākumu atspoguļošanai.

Trenažieru zāles

Trenažieru zāle pēc grīdas remonta

2012.gada augustā veikts grīdas seguma remonts trenažieru zālē. Segums nomainīts pusei zāles, otru pusi paredzēts saremontēt 2013.gadā. Finansējumu materiālu iegādei nodrošināja Limbažu novada pašvaldība, Viļķenes pagasta pārvalde un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, bet remontdarbus veica Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas mājturības skolotājs un saimnieks Aigars Erdmanis, strādnieks Artis Taimiņš un sporta skolotājs Ģirts Rozenbergs.

2012.gada novembrī biedrības mājaslapa optimisti.lv ierindojusies Latvijas populārāko blogu topa 18.vietā. Starptautiskā interneta izpētes uzņēmuma “Gemius” dati liecina, ka mūsu lapā novembrī ieskatījušies vairāk nekā 900 unikālie apmeklētāji. Kopumā mājaslapa 2012.gadā apskatīta 9000 reižu un katrs apmeklētājs tajā vidēji pavadījis 10 minūtes.

2013.gada vasaras vidū nomainīta arī atlikusī trenažieru zāles vecā grīda. Finansējumu nodrošināja Limbažu novada pašvaldība.

2014.gada janvārī trenažieru zāles inventārs papildināts ar boksa maisu, boksa treniņcimdiem, fitnesa lentām un virvi tricepsa un bicepsa treniņiem.

2014.gada oktobrī noslēgušies Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma ietvaros veiktie skolas siltināšanas darbi, kuru rezultātā veikts remonts arī biedrības “Optimistu klubs” trenažieru zālē.

Trenažieru zāle 2014.gada oktobris

Trenažieru zāle pēc remonta 2014.gadā

2014.gada oktobrī, sekojot līdzi mūsdienu tendencēm pasaulē fitnesa jomā, trenažieru zāle papildināta ar TRX piekares treniņsistēmu.

TRX piekares treniņu sistēma. Trenažieru zāle 2014.gada oktobris

TRX piekares treniņu sistēma trenažieru zālē. 2014.gada oktobris

Gada notikumu kopsavilkums optimisti.lv fotogrāfijās – 2016., 20142013.2012. gads.

Publikācijas

optimistiTV3

Kārlis Rozenbergs ceļ hanteles TV3 ziņu fonā

Arvien aktīvāk par mums un mūsu biedriem raksta, kā arī mūsu veidotos sižetus un fotoreportāžas publicē reģionālais laikraksts “Auseklis”, kā arī esam tikuši publicēti Latvijas lielākajos medijos. 2012.gada 21.martā TV3 ziņās pie sižeta par sporta zālēm fonā tiek parādīta mūsu fotografētā bilde, kurā redzams optimists Kārlis Rozenbergs ceļam hanteles. 2012.gada 10.septembrī LNT raidījumā “Degpunktā” tiek parādīts biedrības filmētais video par degošajām Viļķenes stadiona tribīnēm.  2012.gada 19.novembrī Optimisti.lv veidotā videoreportāža par pasākumu “Staro Rīga” publicēta LTV1 ziņās.

Optimistu apvienība

Tomy,, tipchaks un drinkits ar klasesbiedrenēm 2005. gadā

Tomy, tipchaks un drinkits ar klasesbiedrenēm 2005. gadā

Sensenos laikos, kad zāle bij zaļāka (nu ne jau tā!) un debesis zilākas kādā mazā, jaukā un draudzīgā miestā dzīvoja 3 draugi. Viens bija īss un gudrs, otrs bija garš un ļoti gudrs, bet trešais – garš, bet nemācēja izrādīt un izmantot savu gudrību. Viņi bija labākie draugi un laiku pēc skolas vienmēr pavadīja kopā makšķerējot, sportojot, mežā vandoties vai kaimiņienei vistas apmētājot ar āboliem.

Viss sākās 2005. gada pavasarī. Garais ar apslēpto gudrību (tālāk tekstā – tipchaks) un īsais (tālāk tekstā – drinkits) bieži laiku pavadīja deldējot asfaltu ar dēlīšiem. Viņi savā jaunumā bija jau daudz apguvuši dēļu griešanā, mešanā un citās perversībās ar pagali, tāpēc abi jau sāka posties uz Rīgu (lielākā pilsēta Latvijā, lauku bālēliņu slapjais sapnis) parādīt un pierādīt sevi ekstrēmo sportu sacensībās, kurām bija jānotiek Grīziņkalnā.

Tipchaks un drinkits skolā kādā starpbrīdī sāka domāt, kā nosaukt viņu mazo skeiterīšu apvienību. Talkā tika saukts arī garais un gudrais (tālāk tekstā – tomy). Idejas bija daudz, bet oriģinālu un dziļdomīgu nosaukumu izdomāja tipchaks (par to viņš vēl šodien nēsā žetonu). Tātad skeitborda klubs no Viļķenes – [R.I.P.] jeb Rest In Peace.

Drinkits skeito

Drinkits skeito

Pienāca tā diena, kad garais un īsais skeiteris ar autobusu brauca uz Rīgas tā laika krutāko skeitparku Grīziņkalnā. Brauca abi ar sabiedrisko transportu. Protams, viņu sirdis pukstēja atrāk un asinsvados bija sakrājies liels spiediens, kas tiktu atlaists pēc pāris minūšu triku atrādīšanas lielākai publikai. Nonākuši ekstrēmo sportveidu parkā abi sāka iebraukāt Rīgas asfaltu. Sacensībām bija jāsākas ap kādiem 4 dienā, bet tipchaks un drinkits jau ap 11 no rīta dzirdēja šokējošu jaunumu no Mikroba (tā sauca vienu mazu skeiterīti Grīziņkalnā): “Sacensības ir atceltas!”. Nu neko. Abi izmantoja saulaino dienu, lai kārtīgi izbraukātos pa Grīziņa rampām. Pēc šī gadījuma jau viņu galvās bija iesēdies [R.I.P.] nosaukums, kas tika pūsts uz sienām, izmantots, kā komandas nosaukums piedaloties skolas erudītā utt.

Tā paša gada rudenī drinkit’am nopirka datoru, bet internets vēl nebija, jo nebija neviens provaideris, kurš to piedāvātu. Pēc kādiem 2 mēnešiem Viļķenē Lattelecom aicināja pieslēgt savus kompīšus pie publiskā tīkla. Tas tika izdarīts arī ar drinkit’a kasti. Dators uzreiz kļuva par iemīļotu ierīci viņa mājās.

Kādu vakaru runājot pa Skype ar savu brālēnu Ģirtu (CS 1.6 spēlēja ar niku Baarts), drinkits uzdeva jautājumu: “Kādu spēli var spēlēt internetā?” Baarts ieteica Counter Strike 1.6, kas tajā laikā bija ļoti populārs šaujamgabals. Drinkit’am tā bija kā jauna un neiepazīta pasaule, kurā laiks skrēja nemanot. Tas likās tik forši un interesanti, ka vari izšķaidīt kādam draugam smadzenes virtualitātē un par to tevi vēl uzslavē. Nevarēja nemaz salīdzināt ar Play Station konsoli, kuras priekšā tika pavadītas entās stundas spaidot notaukoto pulti.

Apsēstība

Apsēstība

Sākās CS 1.6 ēra Viļķenē. Tā kā tomy’jam un tipchakam vēl nebija datoru, tad tomy’s izmantoja to, ka māte ir skolotāja un skolā ir pieeja pie datoriem un interneta. Viņš meistarīgi dabūja atslēgas un pa naktīm lavījās uz skolu, lai spēlētu CS 1.6. Abi ar drinkit’u sāka iepazīt šo asiņaino pasauli ar nikiem [R.I.P.].:drinkits:. un [R.I.P.].:tomy91:. . Aizvien biežāk viņu sarunās sāka parādīties šī tēma. Tipchaks tad vēl bija diezgan atdalīts, jo varēja uzspēlēt tikai pa retam, ciemojoties pie drinkit’a.

Pēc kāda mēneša tomy’jam tika iegādāts dators un pieslēgts internets. Nebija vairs iemesla zagties uz skolu. Abi ar drinkit’u sāka tā nopietnāk pievērsties CS’am. Spēlēja viņi “Bagem” CSDM serverī, jo parastos serveros nošāva abus jau 3. sekundē un gaidīt 5 minūtes, kad sāksies jauns rounds negribējās. Ap jauno gadu CS sāka spēlēt drinkit’a brālēns Ludvigs ar niku [R.I.P.].:TERORISTS:. . [R.I.P.] jau bija kā tāds mazs un nūģīgs klans.

Spēlētāju sarakstos visi blandījās pa zemām vietām, jo šo spēli jau tik ātri nespēja apgūt. Drīz tomy’s uzzināja par tādu foršu programmiņu, kas palīdz spēlēt šo spēli – “CDHACK”. Beidzot tad visi sāka ļoti labi spēlēt, jo programma palīdzēja šaut galvās un redzēt caur sienām. Diemžēl šis labais palīgs bija aizliegts serveros un drīz jau tomy’s tika izbanots no mīļākā servera. Ripinieki nolēma tādas lietas vairs neizmantot.

2006. gada februārī pie datora tika arī tipchaks un CS sāka spēlēt ar niku [R.I.P.].:tipchaks:. . Viss nākošais gads tika pavadīts pie kompīšiem šaujot, griežot, šķaidot. Drinkits ar tomy’ju sāka kalt plānus par sava servera veidošanu un uzturēšanu. Problēma tieši bija paša servera izveide pēc GIGN pamācības. Tika sarunāts ar draugu Arturu (tālāk tekstā – Vidocq), ka palīdzēs, jo viņš tolaik mācījās RTK.

Kādā drēgnā vakarā bruņojušies ar čipšiem un kolu drinkits un vidocq devās pie tomy’a uz mājām, lai būvētu [R.I.P.] serveri. Darbs prasīja gandrīz visu nakti, bet bija tā vērts. Serveris sākumā hostējās uz tomy’ja datora, bet vēlāk tik pārcelts uz drinkit’amējo. Tapa arī pirmā mājaslapa ar adresi ripclan.sytes.net kura bija vienkārši pārtaisīts templeits un mainīt jaunumus nācās HTML kodā. Vēlāk tika uztaisīta daudz labāka lapa ar administrācijas paneli, kura balstījās uz PHP-Fusion CMS un atradās uz tomy’ja datora.

Rest In Peace CS 1.6 klana mājaslapa

Rest In Peace CS 1.6 klana mājaslapa

Mājaslapa turējas kādu gadu, līdz drinkits vēlējās no nulles uztaisīt skaistu lapeli, pierādot savas spējas web programmēšanā. Darbā aizgāja kādi 3 mēneši. Kopā ar tomy’ju bija uztaisījuši diezgan iespaidīgu un interaktīvu mājaslapu, kuras lielākais bonuss bija forums ar 512 reģistrētiem lietotājiem, kas vēl joprojām ir aktīvs un atrodas uz www.ripclan.lv hosta.

www.optimisti.lv apmeklējumu statistika

www.ripclan.lv apmeklējumu statistika

Serveris bija, mājaslapa bija, tauta bija un viss griezās kā vajag. Visi bija safārējušies ar Counter Strike 1.6 un [R.I.P.] klanā jau bija 13 biedri. Tas turpinājās līdz 2007. gada rudenim, kad www.optimisti.lv piedzīvoja vairākus hakeru uzbrukumus dēļ caurumiem kodā gan IPB forumam, gan HL-STAT’iem. Tad arī tomy’s sāka mācīties RTK un nevēlējās vairs hostēt mājaslapu uz sava datora. Tas bija [R.I.P.] CS 1.6 Servera noriets. Tomy’ja un drinkit’a sirdīs pamira tā aizrautība un azarts, kas bija sākot spēlēt šo spēli. Kaut kā pietrūka.

Rest In Peace tuss

Rest In Peace tuss

Kopš tā laika serveris vairs nav, bet no Counter Strike 1.6 gandrīz visi ir atraduši. Ir palikušas tikai bildes un atmiņas no vecajiem, labajiem laikiem. Visjaukākā tradīcija [R.I.P.] klanam bija un vēl joprojām aktuāla ir Jura (security) organizētās pirtis, uz kurām brauca draugi no visas Latvijas.

Tagad vairs [R.I.P.] nav CS klans, bet gan optimistu apvienība, kuras mērķis ir izdzīt no galvām visu radošo, lai padarītu pasauli skaistāku. Vienīgi tipchaks CS 1.6 piegājis tā nopietnāk un var sevi jau pieskaitīt pie profesionāļiem.